CONTACT  OVER ONS  

Een groendak in een handomdraai !

Opbouw

Cassette

Drainagelaag

Waterbufferingslaag

Filterlaag

Substraatlaag

Sedum

Cassette

Modulair all-in-one systeem

De modulaire cassette is gemakkellijk hanteerbaar en zeer eenvoudig te plaatsen. Ze werd ontwikkeld en geproduceerd met oog op duurzaamheid en optimale prestaties.

Drainagelaag

Een vlotte afvoer van het regenwater

Door het gebruik van een drainagelaag vloeit het overtollige water, na verzadiging van de overige lagen in de cassette, af over de dakbedekking naar de voorziene riolering.

Waterbufferingslaag

Opslag en transport van het water

De cassette vormt een waterbuffer voor de planten in de drogere periodes. Om de wortels in optimale conditie te houden zijn de cassettes voorzien van een laag kleisubstraat.

Filterlaag

Geen uitspoeling van de voedingsbodem

Om uitspoeling van de substraatlaag te vermijden is de cassette uitgerust met een doek die de fijne deeltjes van het substraat filtert.

Substraatlaag

De perfecte voeding

De substraatlaag vormt een optimale voedingsbodem voor de sedumplanten. De dikte en samenstelling van deze laag is perfect afgestemd op de gebruikte sedumplanten.

Sedum

Zorgvuldige selectie sedumplanten

De cassettes zijn gevuld met 8 tot 10 verschillende soorten sedumplanten afgestemd op ons klimaat. De zorgvuldig geselecteerde sedumplanten krijgen tijd om te groeien in de beste omstandigheden en zijn volledig geworteld.

Cassette

Drainagelaag

Waterbufferingslaag

Filterlaag

Substraatlaag

Sedum

Handig modulair systeem

De cassettes schuiven horizontaal in elkaar vast en vormen zo één statisch geheel. Dankzij dit systeem kunnen ze ook op elk ogenblik gemakkelijk individueel verwijderd en herplaatst worden.

 

Onderhoudsvriendelijk groendak

✔  Halfjaarlijkse controle op afwatering

✔  Verwijderen van eventuele (beperkte) onkruidgroei

✔  Bemesting met onderhoudsmeststof voor sedum in maart en september